Zonneparken kunnen natuur en landbouw versterken

30 april 2019

In het najaar van 2018 trok de regering 6 miljard euro uit om de productie van duurzame energie te subsidiëren. Daarvan gaat 3,3 miljard euro, dus ruim de helft, naar zon-PV.  Dit voorjaar trok de regering 5 miljard euro uit voor subsidie duurzame energie, SDE+ genaamd. De aanvragen worden nog beoordeeld, maar hoe het er nu uitziet, gaat ook deze keer zon-PV er met de hoofdprijs van door. In totaal werd voor zon-PV bijna 3 miljard euro subsidie aangevraagd. Gecombineerd gaat het om bijna 10.000 projecten. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer in een update over de stand van zaken SDE+. Het overzicht bevat geen informatie over de aard van de zon-PV projecten, maar ongetwijfeld wordt menig weiland vanwege de SDE+ omgeturnd tot een zonnepark.

De toename van ‘grondgebonden’ zonneparken kan ten koste gaan van landschap, natuur en de voedselproductie. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat goed ontworpen zonneparken juist kansen bieden voor natuur en landbouw. Dat geldt vooral voor parken die worden aangelegd in gebieden met intensieve en grootschalige landbouw.  Als tussen de panelen voldoende ruimte zit zodat licht en water de bodem kan bereiken, dan krijgt flora en fauna in en rond zulke parken kansen die er niet zijn in doodse weilanden met raaigras of akkers met voedermais.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….