Wiebes: opvolger voor salderingsregeling zonnepanelen blijft aantrekkelijk

19 december 2017

Voormalig minister Kamp wilde op termijn de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een alternatieve steunregeling. Bij de salderingsregeling kunnen kleinverbruikers het openbare net als opslagplaats voor de eigen opwek gebruiken. Elektriciteit die in de winter of ’s nachts uit het net wordt afgenomen, valt namelijk weg tegen elektriciteit die in de zomer in het net is ingevoed. Dat is vooral aantrekkelijk omdat zodoende over de gesaldeerde elektriciteit geen energiebelasting is verschuldigd. Dat maakt de regeling voor de overheid duur en op termijn onhoudbaar, omdat de inkomsten uit energiebelasting op elektriciteit snel dalen. Kamp wilde daarom toe naar een soberdere regeling. De opvolger van Kamp, minister WIebes heeft echter te kennen gegeven het moment van overstappen te willen vervroegen. Dat is tal van belangenbehartigers in het verkeerde keelgat geschoten. Ze eisen nakoming van de ‘belofte’ van Kamp, overigens zonder eisen te stellen aan de hoogte van de energiebelasting. Dat is op zich merkwaardig, want door tarieven te verlagen kan de overheid met een pennenstreek de aantrekkelijkheid van de salderingsregeling uithollen. Wiebes lijkt dat goed in de gaten te hebben want bij de behandeling van de begroting zei hij toe dat de nieuwe regeling kopers van zonnepanelen niet zal benadelen. Die nieuwe regeling moet vanaf 2020 gaan gelden en wordt een subsidieregeling. Details van de regeling zijn nog niet bekend, maar Wiebes mikt op een regeling waarmee investeringen in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar terug worden verdiend.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….