Wetsvoorstel minimumprijs voor CO2-uitstoot door elektriciteitsproducten naar de Kamer

05 juni 2019

De regering wil dat elektriciteitsproducenten vanaf 1 januari 2020 een minimumprijs gaan betalen voor CO2-uitstoot. In 2020 bedraagt dat minimum 12,30 euro per ton CO2 en loopt op naar 31,90 euro/ton in 2030. Producenten moeten deze nieuwe CO2-belasting betalen als de marktprijzen voor CO2-emissierechten beneden de geldende minimumprijs terecht komt. In dat geval moet het verschil tussen die marktprijs en het geldende minimum aan de fiscus worden afgedragen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de regering bij de Tweede Kamer heeft ingediend.  

Het voornemen tot invoeren van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsproducten was reeds aangekondigd in het regeerakkoord uit 2017. Sindsdien zijn de marktprijzen voor emissierechten echter behoorlijk gestegen en liggen de eerste jaren hoger dan de minimumprijzen. Naar het zich laat aanzien, zullen de marktprijzen zelfs verder stijgen. Het aantal rechten dat voor heel Europa beschikbaar is, wordt namelijk stelselmatig ingekrompen. Bovendien is de EU van plan om het stelsel van handel in emissierechten zodanig te hervormen, dat de krimp van beschikbare rechten nog sneller gaat, wat een prijsopdrijvend effect heeft. De Nederlandse minimumprijs is derhalve voornamelijk een stok achter de deur voor het geval marktprijzen voor emissierechten onverhoopt toch weer dalen. Bovendien kan de wet worden gebruikt als instrument om CO2-heffingen uit te breiden naar andere sectoren dan elektriciteitsproducenten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….