Wel of geen gasaansluiting voor nul-op-de-meter woningen?

24 oktober 2016

Het verschil van inzicht gaat vooral om de rol van de gasaansluiting. Via die aansluiting kunnen huizen in de toekomst namelijk worden voorzien van gas gemaakt van biomassa, ook wel biogas of groen gas genoemd.  Tegenover een toekomst met een rol voor (groen) gas staat het beeld van de samenleving die vooral op elektriciteit draait: de zogenaamde all-electric society. Het contrast tussen deze visies is actueel geworden omdat de regering zeer energiezuinige  huurhuizen met een gasaansluiting toch van het predicaat ‘nul-op-de-meter woning’ wil voorzien. Bij woningen met dat predicaat mogen woningcorporaties afspraken maken met de huurders over een financiële bijdrage voor de energiebesparingsmaatregelen. Sommige bouwbedrijven en corporaties zijn daar fel tegen gekant en dreigen met afhaken omdat het handhaven van de gasaansluiting innovaties zou hinderen.  Gasbedrijf GasTerra daarentegen ziet juist grote kansen voor de verduurzaming van de energievoorziening door geleidelijk aan aardgas te vervangen door groen gas.  Van belang daarbij is dat Gasterra zich richt op de algemene rol van (groen) gas in de energievoorziening want GasTerra levert zelf geen gas aan kleinverbruikers.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….