04 juli 2018

Sommige warmtepompen produceren meer dan 70 dB aan geluid en dat kan tot ernstige hinder leiden. Bijvoorbeeld als de warmtepomp dicht bij de buren staat en er geen maatregelen zijn getroffen om het geluid te beperken, zoals een omkasting of trillingvrije montage.  Helaas beschermt de Nederlandse wetgeving omwonenden niet tegen overlast van lawaaierige warmtepompen en airco’s en dat moet veranderen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vreest namelijk dat toename van geluidshinder door warmtepompen het draagvlak voor de energietransitie aantast. Ze wil daarom het Bouwbesluit 2012 snel aanpassen. In het najaar stuurt ze daarom een voorstel naar de Tweede Kamer dat moet gaan gelden voor nieuwe installaties en ook voor bestaande gebouwen die bijna energieneutraal (BENG) worden gemaakt. Gemeenten die daar niet op willen wachten, doen er volgens de minister goed aan regels tegen geluidshinder in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….