Twente maakt vaart met een regionale energiestrategie

24 april 2019

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten stappen gezet om opwek van duurzame energie te bevorderen. De kans is echter groot dat uitkomst van zulke lokale plannen ondermaats is, bijvoorbeeld als een gemeente te weinig rekening houdt met de plannen van buurgemeenten. In het ontwerp klimaatakkoord wordt het maken van plannen daarom naar een hoger niveau getild en wel naar de regio’s, dertig in totaal. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor netbeheerders, zodat opgewekte duurzame energie ook getransporteerd en/of opgeslagen kan worden.

Het is de bedoeling dat binnen zes maanden na ondertekening van het klimaatakkoord, wat in juni wordt verwacht, de regionale energiestrategieën vorm krijgen. In Twente wordt die uitdaging voortvarend opgepakt. Alle 14 gemeenten zijn inmiddels akkoord gegaan met een plan van aanpak, een realistische, nuchtere aanpak, volgens de voorzitter van de stuurgroep. In het plan bouwt Twente voort op bestaande initiatieven waarbij afvalverwerker Twence een belangrijke rol zal spelen. Warmtetransitie is namelijk een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategie en Twence is al druk doende om de rol van warmteleverancier verder uit te bouwen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….