SodM: gebruik gasopslag Norg voor het minimaliseren van de gasproductie in Groningen

18 juli 2018

Gasopslag Norg moet snel geschikt worden gemaakt om bij te dragen aan het verminderen van de Groningse gasproductie. Tevens moet GTS en GasTerra worden opgedragen zich in te zetten om de behoefte aan gas uit Groningen te verminderen. Toezichthouder SodM adviseert minister Wiebes met die zaken rekening te houden bij het aanpassen van het winningsplan Groningen. De beheerder van gasopslag Norg is de NAM en NAM vroeg al in 2015 om toestemming de opslagcapaciteit van een kleine 5 miljard Nm3 te mogen vergroten naar 6 miljard Nm3. Dat stuitte op verzet van omwonenden waardoor de plannen op de lange baan werden geschoven. SodM concludeerde vorig jaar echter dat verruiming van het opslagvolume niet ten koste gaat van de veiligheid van de omwonenden en adviseerde positief over de plannen van de NAM. Inmiddels is de urgentie om de gasproductie te verlagen toegenomen. Daarom adviseert SodM nu nogmaals om zo snel mogelijk de verruiming toe te staan.  Tevens wil SodM dat Norg zodanig wordt ingezet dat Groningsgas met minder fluctuaties hoeft te worden geproduceerd. Om dat te bereiken moet Norg bijgevuld kunnen worden telkens als daar ruimte voor is, dus ook tijdens warme periodes in de winter. Als dan een koudegolf laat in de winter optreedt, hoeft Groningen niet fors bij te springen want dan bevat Norg voldoende voorraad, aldus SodM.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….