Regionale energiekaarten ten behoeve van de energietransitie

08 april 2019

In het ontwerp klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor regio’s. Elke regio moet een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen om regionaal gedragen keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie, inclusief bijbehorende zaken als transport en opslag. Beoogd wordt om een langjarige samenwerking tot stand te brengen tussen lokale overheden, netbeheerders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Insteek van de strategieën moet zijn om in 2030 de regionale CO2-uitstoot met 49% te reduceren en de afhankelijkheid van Gronings gas te verminderen. Om zulke strategieën te kunnen opstellen, moeten de deelnemers wel inzicht hebben in het huidige verbruik. Voor dat doel zijn onlangs analysekaarten gepubliceerd. De kaarten bevatten onder andere informatie over energieverbruik en productie per gemeente en per RES-regio. Het is de bedoeling om de kaarten up to date te houden en de kwaliteit constant te verbeteren. Een eerste grote update staat al gepland voor eind deze zomer. De kaarten zijn voor iedereen toegankelijk na aanmaken van een account en opnieuw inloggen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….