Regering trekt de beurs voor aardgasloze wijken

05 april 2018

In het Regeerakkoord is afgesproken dat aan het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van het gasnet moeten worden losgekoppeld. Naar alle waarschijnlijk worden deze zomer in het Klimaatakkoord nog veel hogere getallen vastgelegd, mogelijk oplopend tot 200.000 woningen in 2030. Voor die massale ombouw is kennis en ervaring nodig, niet alleen over alternatieve manieren om woningen warm te houden, maar ook over het organiseren van de grootschalige ombouw. De regering heeft daarom de gemeenten per brief gevraagd projectvoorstellen voor experimenten met aardgasvrije wijken in te dienen. Voor zulke projecten trekt de regering 90 miljoen euro uit, maar er is wel haast bij. Voorstellen moeten daarom nog voor 1 juli dit jaar worden ingediend en komen alleen voor steun in aanmerking als in 2018 nog met de uitvoering kan worden begonnen. Tevens wil de regering alvast weten met welke wijken gemeenten de komende jaren aan de slag kunnen gaan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….