Oproep aan klimaatonderhandelaars: red het klimaat én het milieu

10 december 2018

Meer dan honderd wetenschappers, auteurs, politici en campagnevoerders van over de hele wereld hebben in het Britse dagblad The Guardian een indringende oproep geplaatst: Handel nu om een milieucatastrofe te voorkomen. Bijzonder aan de oproep is dat de klimaatproblematiek niet als een op zichzelf staand probleem wordt gezien, maar in samenhang met de wezenlijke problemen van verlies aan natuur en soortenrijkdom. Dat maakt de oproep ook bijzonder relevant voor de onderhandelaars van het Nederlandse Klimaatakkoord. Immers, als alleen naar klimaat wordt gekeken, dan lijkt biomassa een ideale brandstof. Om die reden werd in het huidige lopende Nationale Energieakkoord uit 2013 al fors ingezet op biomassa voor de productie van warmte en elektriciteit. De verwachting is dat het nieuwe akkoord daar nog een flinke stap bovenop zet. Dat zal ten koste gaan van de natuur en de soortenrijkdom, vreest Stichting Natuur en Milieu. De organisatie wijst er in een biomassavisie op dat er nu al elke seconde een voetbalveld aan bos verdwijnt. Door vooral gecertificeerde biomassa in te zetten kan de bijdrage aan het verdwijnen van bos worden beperkt. Daar zit wel een limiet aan die volgens Natuur en Milieu al is bereikt. Alle Klimaatakkoordplannen dreigen echter het totale aanbod aan duurzame biomassa twee tot vier keer te overvragen. Natuur en Milieu roept de regering daarom op om de groeiende vraag naar biomassa in te dammen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….