Nijpend tekort aan transportcapaciteit voor nieuwe zonneparken

16 mei 2018

Netbeheerders kunnen de zonneparken-hausse nauwelijks aan. Vooral in het Noorden van het land zijn de problemen groot. Netbeheerders ontvangen duizenden aanvragen voor aansluitingen en kunnen slechts een klein deel daarvan honoreren.  Aan de Tweede Kamer meldt minister Wiebes dat de netbeheerders geen verwijt treft. De gebieden waar het om gaat zijn namelijk dun bevolkt en herbergen geen grote energievragers. Het lokale stroomnet is ontworpen om aan die beperkte lokale stroomvraag te kunnen voldoen. Echter, juist in die gebieden zijn de grondprijzen laag en voeren provincies en gemeenten bovendien een actief stimuleringsbeleid om zonneparken aan te trekken. Daardoor is de behoefte aan transportcapaciteit plots fors gestegen, maar uitbreiding van die capaciteit kost veel tijd. Netbeheerders willen daarom dat de regering de aanleg van nieuwe zonneparken afstemt op de mogelijkheden van het transportnet, maar Wiebes ziet dat niet zitten. Naast netcapaciteit spelen namelijk ook zaken als ruimtelijke inpassing en kostenefficiëntie een rol.  De lopende onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord zijn bij uitstek geschikt om over deze zaken afspraken te maken, aldus Wiebes.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….