Nieuw energieakkoord moet komende zomer op hoofdlijnen klaar zijn

11 december 2017

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer laten weten hoe hij een nieuw energieakkoord wil realiseren. Dat akkoord moet het platform worden voor de acties die de regering wil ondernemen om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te reduceren. Dat doel moet ook tot uitdrukking komen in de naam van het akkoord, dat Klimaat- en energieakkoord gaat heten. Het grote belang dat de regering aan het nieuwe akkoord hecht, komt ook tot uiting in de beoogde hoofdonderhandelaar, zijnde de minister zelf. Het ministerie onderzoekt momenteel welke afspraken en maatregelen haalbaar en wenselijk zijn. De resultaten van die verkenning worden over enkele maanden verwacht. De minister wil zich in het akkoord niet alleen richten op maatregelen die op korte termijn tot CO2-reductie leiden, maar ook op experimenten en proefprojecten die pas op de langere termijn een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het beperken van de CO2-uitstoot. Voor die lange termijn projecten trekt de minister 300 miljoen euro per jaar uit.

De minister streeft er naar om de komende zomer met de maatschappelijke organisaties een akkoord op hoofdlijnen te bereiken. Die onderhandelingen mogen niet ten koste gaan van de uitvoering van het huidige akkoord. Ook al gaat het na 2020 vooral om reductie van de CO2-uitstoot, aan de bestaande afspraak om in 2020 14% van het energieverbruik op duurzame wijze op te wekken, wordt niet getornd.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….