Netbeheerders hebben te weinig zicht op zonnepanelen

23 augustus 2018

De Zuid-Hollandse/Utrechtse netbeheerder Stedin vermoedt dat een kwart van de zonnepanelen niet bij de netbeheerder zijn aangemeld. Die conclusie trekt Stedin door satellietbeelden te vergelijken met aanmeldingen via de website www.energieleveren.nl. Globaal geschat gaat het in het verzorgingsgebied van Stedin om 326.000 panelen, oftewel zo’n 81,5 MW aan vermogen. Door de tekortschietende aanmeldingen mist de netbeheerder informatie die nodig is voor goed beheer van de netten. Bovendien lopen monteurs mogelijk gevaar bij het plegen van onderhoud en verhelpen van storingen. Daarom roept Stedin consumenten op om zonnepanelen alsnog aan te melden.

De zonnepanelen-registratiewebsite wijst, naast het grote maatschappelijke belang van aanmelding voor een goede planning en veilig werken aan het elektriciteitsnet, ook op eigenbelang. Zonder registratie zou de consument geld kunnen mislopen. De NOS kopt zelfs dat dat consumenten geld mislopen door niet-registreren, maar dat zal zo’n vaart niet lopen. Klassieke meters draaien bij terugleveren gewoon de teller omlaag en slimme meters registreren teruglevering met een specifiek ‘telwerk’. Die metingen zijn bepalend voor de terugleververgoedingen die leveranciers betalen. Echter, als een leverancier of netbeheerder twijfelt aan de correctheid van meterstanden, dan kan de opgegeven informatie over zonnepanelen soms uitkomst bieden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….