Minder subsidie voor duurzame energie

27 december 2018

In 2009 is in Europees verband afgesproken dat Nederland in 2020 14% van het energieverbruik op duurzame wijze moet opwekken. Pas jaren later werd in het nationale energieakkoord uit 2013 vastgelegd hoe Nederland die 14% in 2020 zou gaan halen, maar ook met het uitwerken van die nationale afspraken waren enkele jaren gemoeid. In 2016 kwam er vaart in het uitvoeren van de afspraken doordat de regering het jaarlijkse budget voor het subsidiëren van de productie van duurzame energie zowat verdrievoudigde. Voor subsidieaanvragen in 2016 trok de regering maar liefst 9 miljard euro uit. In de daarop volgende jaren ging het budget nog verder omhoog: 12 miljard euro in 2017 en eveneens 12 miljard euro in 2018. Het stimuleren van de opwek van duurzame energie is echter niet alleen een geldkwestie. Dat bleek in het voorjaar van 2018 toen er meer subsidie beschikbaar was dan geschikte projecten om het geld aan uit te geven. Inmiddels wordt ook de focus van het klimaatbeleid verlegd. Tot en met 2020 worden de kaarten voornamelijk op duurzame energie gezet, maar na 2020 wordt reductie van de CO2-uitstoot het speerpunt van het klimaatbeleid. Dat houdt in dat zaken als energiebesparing, bosaanplant en CO2-opslag mogelijk zelfs belangrijker worden dan duurzame opwek. Per 2020 wordt daarom de subsidieregeling stimulering duurzame energie omgebouwd naar een subsidieregeling CO2-reductie. Zover is het echter nog niet. In 2019 draait het nog eenmaal alleen om de stimulering van duurzame energie, maar de regering neemt wel alvast een beetje gas terug. In 2019 stelt de regering ‘slechts’ 10 miljard euro subsidie ter beschikking, minder dan in 2017 en 2018, maar historisch gezien nog steeds een fors bedrag.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….