Met astronomische investeringen is mondiale energievoorziening zonder CO2 uitstoot haalbaar

20 maart 2017

Volgens het internationale agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) kan de wereldwijde energievoorziening in 2060 helemaal CO2-vrij worden gemaakt. Dat blijkt volgens het agentschap uit een lijvige studie die vandaag is gepubliceerd.  Met het uitbreiden van de productie van hernieuwbare energie en verbeteren van de energie-efficiëntie is wel een astronomisch bedrag gemoeid. Om in 2050 een CO2 reductie van 70% te bereiken, is waarschijnlijk 29 triljoen dollar nodig. Echter, dat bedrag is slechts 0,4% van het mondiale bruto nationale productie. Dus, bezien over tientallen jaren en afgezet tegen de wereldwijde economie, zijn de kosten bescheiden. Daarbij komt dat de investeringen volgens het agentschap goed zijn voor de economische ontwikkeling en de welvaart en het welzijn bevorderen.  De wereldwijde economie zou door de investeringen tegen 2050 0,8% hoger uitvallen dan zonder de investeringen.  De investeringen zorgen ook voor veel extra werkgelegenheid. Om dat te bereiken is het wel nodig dat de energietransitie niet beperkt blijft tot de elektriciteitssector. Ook gebouwen, industrie en de transportsector moeten werk maken van verbetering van energie-efficiency en verduurzaming. Elektrische auto’s en hoog efficiënte ‘all-electric’ gebouwen moeten de norm worden, aldus het agentschap.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….