Krijgt Nederland subsidieloze offshore windenergie?

19 oktober 2017

In de week voor Kerstmis organiseert de overheid een veiling voor de bouw van een windpark voor de Hollandse kust. Bijzonder aan de gepubliceerde veilingregels is dat de bouwers geen subsidie zullen ontvangen. Het park bestaat uit twee kavels en die worden gegund aan de gegadigde(n) met de beste papieren. Gunning vindt namelijk plaats op basis van de kwaliteit de bouwplannen en organisatie. Overigens wil ‘zonder subsidie’ niet zeggen dat het park de belastingbetaler niets kost. De kostbare elektriciteitskabel die het park met het landelijke hoogspanningsnet gaat verbinden, wordt namelijk betaald en aangelegd door staatsbedrijf TenneT.

Minister Kamp heeft voor de subsidieloze procedure gekozen omdat in Duitsland onlangs windparken op zee zonder subsidie werden vergund. Als de procedure in December niet tot het gewenste resultaat leidt, dan volgt begin volgend jaar een veiling waarbij de gegadigden wel overheidssteun kunnen vragen. De kans dat die terugvalprocedure nodig is, is reëel. De Nederlandse omstandigheden zijn anders dan de Duitse. Bovendien is de periode van twee maanden tussen publicatie en veiling erg krap om een goede bieding voor te bereiden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….