Krachtenbundeling voor warmtewinning uit oppervlaktewater

16 mei 2019

Tal van overheden, belangenbehartigers en kennisinstellingen hebben een green deal ondertekend om warmtewinning uit oppervlakte-, drink-, afval- en rioolwater tot ontwikkeling te brengen. Deze zogeheten aquathermie biedt mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen. Echter, op dit moment is er geen enkele organisatie die het potentieel goed in kaart brengt. Daardoor dreigt aquathermie de boot te missen in de actieplannen voor warmtetransitie die gemeenten moeten opstellen. Met de green deal willen de deelnemers ervoor zorgen dat aquathermie wel kan bijdragen aan het versnellen van de warmtetransitie. Daartoe gaan ze onder andere kennis en ervaring delen en actief bijdragen aan het programmabureau aquathermie. Overigens heeft de regering het Planbureau voor de Leefomgeving opdragen om te onderzoeken of diverse vormen van warmtewinning, waaronder aquathermie, volgend jaar al in aanmerking kan komen voor SDE+ subsidie.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….