Klimaatakkoord neemt het energielandschap op de schop

11 juli 2018

Na vier maanden onderhandelen staat het Klimaatakkoord in de steigers. Uit de gepresenteerde hoofdlijnen blijkt dat de diepgang van de plannen voor de vijf sectoren behoorlijk uit elkaar loopt. Vooral de sector mobiliteit heeft  nog een lange weg te gaan. Van de sectortafel gebouwde omgeving was al bekend dat ze energiebelasting van elektriciteit naar aardgas willen verschuiven. In de hoofdlijnen wordt dat concreet gemaakt: gas 5,5 ct/m3 (= 0,57 ct/kWh) belasting  erbij in 2020 terwijl elektriciteit 2.7 ct/kWh goedkoper mag. De sectortafel elektriciteit heeft de zwaarste opgave om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om dat te bereiken moet  het opgesteld vermogen wind op zee vertienvoudigen en ook de productie van hernieuwbare elektriciteit op land moet fors omhoog. Rekening houdend met een stijging van de vraag door elektrificatie van verwarming, transport en in de industrie, moet in 2030 maar liefst 110 TWh elektriciteit duurzaam worden geproduceerd. Dat is bijna 100% van het huidige verbruik.

Voor de leveringszekerheid heeft de vergaande verduurzaming van elektriciteit grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat Nederland sterk afhankelijk wordt van de import van elektriciteit. In de piekuren komt volgens het onderzoek tot 62% van de benodigde elektriciteit uit het buitenland. Door het sluiten van kolencentrales daalt weliswaar de CO2-uitstoot in Nederland, maar dat leidt zodoende wel tot fors stijging van de uitstoot in het buitenland. Naast sluiting van kolencentrales wil de regering ook belasting heffen op de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales. Dat raakt volgens het onderzoek van de regering de flexibele gascentrales hard en heeft zelfs tot gevolg dat in 2020 de CO2-uitstoot in de EU netto met 1 Mton stijgt. Dat lijkt de regering niet af te schrikken want het wetsvoorstel minimumprijs CO2 is ter consultatie gepubliceerd.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….