Hoorzitting over beperken van gasaansluitplicht

27 juni 2017

Bijna alle huizen worden verwarmd met aardgas, maar op de lange termijn moet aardgas worden vervangen door alternatieven, zoals groen gas, elektriciteit of geothermie. Met die overstap kan het beste zo snel mogelijk worden begonnen. Daar zijn onderzoekers, netbeheerders en beleidsmakers van het over eens, maar de praktijk is weerbarstig. Ondanks de brede consensus voor aardgasloze nieuwbouw, blijven gasaansluitingen standaard, ook voor nieuwe huizen. Netbeheerders zijn namelijk verplicht om een gasaansluiting te realiseren als de eigenaar daar om vraagt. Alleen in gebieden die door de gemeente zijn aangewezen als stadsverwarmingsgebied, mogen netbeheerders het aanleggen van nieuwe gasaansluitingen weigeren. Minister Kamp wil die uitzondering uitbreiden met gebieden die door de gemeente worden aangewezen als ‘all electric’. Als de Tweede Kamer dat voorstel voortvarend behandeld, dan kan de gasaansluitplicht voor zulke ‘all electric’ gebieden per 1/1/2018 al vervallen. Dat zou moeten lukken want de Tweede Kamer heeft zelf aangedrongen op het afschaffen van de aansluitplicht. De Kamer kan daarbij rekenen op brede steun, zo blijkt uit zienswijzen die diverse partijen hebben aangeleverd voor een hoorzitting over de gasaansluitplicht die vanavond in de Tweede Kamer wordt gehouden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….