Groen licht voor windpark Fryslân

12 juli 2018

De Raad van State (RvS) heeft de laatste bezwaren tegen de komst van Windpark Fryslân van tafel geveegd. Dat maakt de weg vrij voor het plaatsen van 89 windturbines met een totaal vermogen van 316 MW aan de Friese zijde van het IJsselmeer, in de buurt van de Afsluitdijk. Tegen de verleende vergunningen was bezwaar aangetekend door onder ander Natuurmonumenten en de Vogelbescherming. Zij vrezen namelijk dat de natuur in de Waddenzee en het IJsselmeer door het windpark wordt aangetast. Het windpark is namelijk gepland in een Natura 2000 gebied, aangewezen voor de bescherming van 41 vogelsoorten en diverse habitattypen en –soorten. De initiatiefnemers hebben echter laten uitrekenen dat de sterfte van beschermde vogels beperkt. Slechts enkele beschermde soorten worden getroffen maar de sterfte blijft volgens de berekeningen beperkt tot maximaal 1%, wat acceptabel wordt geacht. De natuurorganisaties bekritiseren de berekeningswijze en het bagatelliseren van de gevolgen van sterfte onder beschermde vogels, maar de RvS deelt die kritiek niet. Ook kritiek vanuit scheepsvaart en watersport wijst de RvS af. Het windpark blijft namelijk toegankelijk voor watersporters en de turbines nemen nauwelijks ruimte in.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….