Geothermie nog ver verwijderd van doel

05 maart 2019

De verwachtingen voor geothermie, oftewel aardwarmte, zijn hooggespannen. In 2030 moet warmte uit de diepe ondergrond 50 petajoule (PJ) opleveren en in 2050 maar liefst 200 PJ. Uit cijfers van de brancheorganisatie DAGO blijkt dat de sector daarvoor nog een lange weg te gaan heeft. In 2018 is namelijk ‘slechts’ 3,6 PJ geproduceerd. Dat komt overeen met een gasverbruik van 102 miljoen m3 oftewel het jaarverbruik van 82 duizend woningen. Die 2018 productie is wel bijna 20% hoger dan in 2017. Ook in de komende jaren wordt zo’n relatief forse groei verwacht, maar het valt nog te bezien of dat tempo kan worden vastgehouden. De rijksoverheid wil volgend jaar de subsidiesystematiek voor de productie van duurzame energie verbreden. Naast de productie van duurzame energie komen dan ook overige technieken voor de reductie van CO2-emissie voor subsidie in aanmerking. Bovendien is productie van aardwarmte slechts één schakel in de ketting. De warmte moet immers ook naar de afnemers vervoerd kunnen worden en daar zijn kostbare warmtenetten voor nodig. De sector hoopt daarom op aanpassing van de regelgeving.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….