Gaswinning in Wapse toegestaan omdat Nm3 ook voor producenten als eenheid mag worden gebruikt

08 maart 2018

In de volksmond wordt vaak gesproken over ‘kubieke meters’ gas terwijl meestal zogenaamde ‘normaal kubieke meters’, oftewel Nm3, wordt bedoeld. De aanduiding ‘normaal kubieke meters’ slaat op de omstandigheden waaronder de hoeveelheid gas wordt gemeten: nul graden Celsius. Het weglaten van de aanduiding “normaal”, leidt gelukkig bijna nooit tot misverstanden. Echter, als het gaat om productie van gas, dan is het oppassen geblazen. Gasproducenten gebruiken namelijk vaak ‘standaard kubieke meters’, oftewel Sm3, als rekeneenheid. Voor die eenheid wordt gas gemeten bij 15 graden Celsius. Omdat gas uitzet als de temperatuur stijgt, bevat een Sm3 ruim 5% minder gas dan een Nm3. Voor de goede orde, het betreft rekeneenheden, want fysiek gas heeft meestal afwijkende temperaturen en druk. Er is dus een rekeneenheid nodig om dan toch iets zinvols over hoeveelheden te kunnen zeggen.  

Nota bene de regelgeving voor gasproductie in Nederland laat steken vallen bij het hanteren van eenduidige rekeneenheden. Zo is een milieueffectrapportage verplicht als er meer dan 500 000 m3 per dag wordt gewonnen, maar welke m3 is bedoeld? In Wapse is het antwoord op die vraag uiterst relevant want in juni 2015 kreeg producent Vermilion een vergunning om ter plekke 480 000 Nm3/dag te winnen. Uitgedrukt in Nm3 bleef Vermilion dus beneden de kritische grens, maar uitgedrukt in Sm3, de eenheid die bij productie vaak wordt toegepast, gaat het om 506 000 Sm3. Afhankelijk van de eenheid had Vermilion dus wel of geen milieueffectrapportage moeten opstellen. Voor Milieudefensie was dat aanleiding om naar de rechter te stappen, maar krijgt nu bij de Raad van State ongelijk. De rechters oordelen namelijk dat bij gebrek aan duidelijkheid, de vergunningverlener de vrijheid heeft om te bepalen welke m3 bedoeld is.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….