Eerst praten over 2050, dan pas over reductiedoelstelling voor 2030

26 februari 2019

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de besprekingen over het klimaatbeleid van de Europese Unie. Die voortgang is direct relevant voor het Nederlands beleid, omdat de regering de ambitie heeft om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te reduceren, mits in Europees verband. De ambities van de lidstaten lopen echter fors uiteen, waarbij Nederland deel uitmaakt van een kopgroep die streeft naar 55% reductie in 2030. Wiebes laat de Kamer echter weten dat het belangrijk is om eerst in Europees verband een langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit in 2050 vast te stellen en daarna pas te praten over het 2030-doel. Bij veel lidstaten bestaat namelijk een grote weerstand tegen het 55% doel in 2030. Als in de loop van dit jaar een 2050-doel beklonken wordt, zal de discussie vervolgens moeten gaan over de route daar naar toe. Die route loopt uiteraard via 2030. Of de opzet van Wiebes slaagt, zal volgend jaar pas blijken, want in 2020 moet de EU een 2030-klimaatstrategie bij de Verenigde Naties indienen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….