De investeringen in duurzame energie en energiebesparing moeten verdubbelen

27 januari 2017

Volgens De Nederlandse Bank wordt er te weinig geïnvesteerd in reductie van CO2-uitstoot. Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten de investeringen tot 2020 verdubbelen. Dat komt echter maar moeizaam van de grond, omdat de vervuiler niet of nauwelijks opdraait voor de schade die CO2-uitstoot veroorzaakt. Ook onzekerheid over het overheidsbeleid op de lange termijn ziet De Nederlandse Bank als een groot probleem. Als het uitstoten van CO2 serieus geld kost, dan wordt investeren in reductie van die uitstoot aantrekkelijk. De investering betaalt zich dan immers sneller terug. De Nederlandse Bank pleit daarom voor aanscherping van het Europese systeem voor verhandelbare emissierechten.

Zoals van De Nederlandse Bank (DNB) verwacht mag worden, is er ook gekeken naar de beschikbaarheid van geld voor investeringen in CO2-reductie. Daarbij constateert DNB alleen een tekort aan durfkapitaal voor innovaties die nog in een beginstadium zitten. Uit een enquête blijkt verder dat huiseigenaren nauwelijks behoefte hebben aan bankleningen voor investeringen in energiebesparing en opwek van duurzame energie. Niet het gebrek aan geld maar gebrek aan heldere informatie, hoge installatiekosten en onzekerheid over het kunnen terugverdienen van de investeringen weerhoudt veel mensen om klimaatmaatregelen te nemen, aldus DNB.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….