Amsterdam wil alleen echt duurzame biomassa voor energieproductie

29 januari 2019

In Diemen staan twee gasgestookte warmtekrachtcentrales die onder andere warmte leveren aan Amsterdam. Beheerder Nuon wil dat productiepark aanvullen met een biomassaketel waarmee 120 MW aan warmte geleverd kan worden. De ketel moet worden gevoed met houtchips of houtpellets. In principe is dat hernieuwbare brandstof, maar kap van bossen kan leiden tot aantasting van kwetsbare ecosystemen en verdwijnen van biodiversiteit. Die problemen zijn volgens deskundigen net zo groot zijn als de opwarming van de aarde. Naar aanleiding van kritische vragen in de gemeenteraad, heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt de zorgen over de negatieve gevolgen van het gebruik van biomassa te delen. De vergunningverlening voor de biomassaketel is echter een aangelegenheid van de provincie Noord-Holland en vereist medewerking van de gemeente Diemen. Wel kan Amsterdam invloed uitoefenen via de warmtecontracten en zal, samen met de gemeente Diemen, het gesprek aangaan met Nuon om hoge eisen te stellen aan de duurzaamheid van de te gebruiken biomassa. Daarbij wijst de gemeente op diverse onderzoeken die aantonen dat er momenteel nog nauwelijks een internationale markt bestaat voor biomassa die voldoet aan de Nederlandse duurzaamheidseisen.  Door dat tekort aan echt duurzame biomassa is de bijdrage die biomassa kan leveren aan reductie van CO2-emissies beperkt, aldus de gemeente.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….