Alleen echte restwarmte kan meetellen als duurzaam

10 januari 2019

Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving gooit stadsverwarming hoge ogen. De betreffende warmte kan duurzaam worden opgewekt, bijvoorbeeld met biomassa of geothermie of afkomstig zijn van op fossiele energie gebaseerde warmtekrachtcentrales, afvalverbranders en industrie. Om stadsverwarming te bevorderen, willen pleitbezorgers ‘bonuspunten’ voor fossiele energie restwarmte. Die bonuspunten zouden moeten meetellen bij de beoordeling of nieuwbouw aan de zogenaamde ‘bijna energie neutraal gebouw #3’ eisen voldoet die per 1/1/2020 van kracht worden. Als restwarmte mee mag tellen als zijnde duurzaam, dan wordt aansluiten op stadsverwarming financieel aantrekkelijk, omdat dan minder geld aan isolatie hoeft te worden besteed. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten daar open voor te staan. Wel stelt ze belangrijke voorwaarden: het moet gaan om restwarmte die anders geloosd zou worden en waarvoor geen extra brandstofinzet nodig is. In de praktijk betekent dit dat hoge temperatuurnetten (>50 graden Celsius) in de meeste gevallen buiten de boot zullen vallen. Zodoende voorkomt de minister dat er extra warmte wordt geproduceerd omdat ‘lozen op het stadsverwarmingsnet’ geld oplevert zonder dat het klimaat er mee gediend is.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….