ACM: publieke belangen en de consument gebaat bij slim benutten van de markt

29 maart 2017

Jaarlijks publiceert de toezichthouder ACM in de maand maart een visie op de marktordening en de rol van de overheid daarin. Dit jaar valt die publicatie samen met de eerste poging om een nieuw kabinet te vormen. Dat geeft de publicatie van ‘Signaal 2017’ extra gewicht. Dat vooral omdat de politieke partijen die nu om tafel zitten nogal verschillend denken over de rol van de overheid.  Een samenwerking lijkt te kunnen rekenen op de steun van ACM als beide kampen een goed compromis bereiken.

ACM benadrukt dat de vrijheid van leverancierskeuze een groot goed is. Strijd tussen leveranciers om de gunst van de klant leidt namelijk tot innovatieve producten en diensten tegen zo laag mogelijke kosten.  De markt is echter niet zaligmakend. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen tegen redelijke prijzen toegang heeft tot zaken als de energievoorziening. De overheid kan wel voor die toegang zorgen, maar dat kan ten koste gaan van innovatie en lage prijzen. ACM wijst er dus nadrukkelijk op dat markt en overheid hun specifieke kwaliteiten hebben. Dat is volgens de ACM belangrijk, omdat er in discussies te vaak wordt gepleit voor het een of het ander. Het gaat echter niet om markt of overheid maar om het vinden van de juiste balans tussen beide krachten.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….